NATURLI’ har showrooms i både mejeri- og fersk kødhallen til ANUGA-messen, og viser et unikt, nyudviklet ærteprotein samt nye produkter inden for fremtidens plantebaserede fødevarer.  

Naturli Pea'f

Jan Lund, Innovator

 

Hele verdens fødevarebranche kigger forbi ANUGA, når de skal spotte fremtidens fødevarer. Derfor er NATURLI’ Foods også på fødevaremessen fra 5.-9. oktober, hvor virksomheden præsenterer en række nyheder, fx et nyt ærteprotein i granulat, som NATURLI’ forventer vil dominere plantebaserede fødevarer – også globalt set – om tre til fem år.

”Messen er og har været vigtig for os med hensyn til at vise vores produkter frem globalt og komme ud på nye markeder. NATURLI’ har rødder tilbage til 1988, og indtil for to år siden var vi kun i Danmark. Nu er vi på 16 markeder med vores plantebaserede produkter, så ANUGA er et vigtigt udstillingsvindue ud mod resten af verden,” siger Henrik Lund, direktør i NATURLI’ Foods.

Nyudviklet ærteprotein vil give genlyd

I år har NATURLI’ både showrooms i mejeri- og fersk kødhallen til ANUGA-messen med nye produkter inden for både plantebaserede drikke, plantebaseret kød og som noget helt nyt: ingredienser. Her kan branchen for første gang se et unikt ærteprotein (granulat) baseret på europæiske ærter, som NATURLI’ Foods har udviklet og fået rettighederne til at sælge på verdensplan. Udviklingsarbejdet med ærteproteinet er sket i samarbejde med Nisco og Nakskov Mill Foods, og ærteproteinet skal fremstilles i Danmark.

Det nye ærteprotein i granulat har fået navnet: PEA’F 68, og det kan erstatte tekstureret sojaprotein i fødevarer. NATURLI’ anvender allerede selv PEA’F til deres 100% plantebaserede produkter som plantepølser, The Burger og Chick Free.

First mover – også på ingredienser
”I NATURLI’ Foods er vi kendt som first mover med plantebaserede fødevarer til forbrugerne – også set i et internationalt perspektiv. Vi var første med fersk, plantebaseret fars i køledisken. Vi har længe arbejdet i kulissen på at blive lige så stærk på naturlige ingredienser – grønne råvarer. Det nyudviklede ærteprotein er verdens stærkeste og har et enormt markedspotentiale globalt set,” siger Henrik Lund.

Han forventer, at det nye ærteprotein globalt set vil dominere plantebaserede fødevarer om tre til fem år. Han begrunder potentialet med, at ærteprotein er yderst rig på proteiner og er fri for både GMO og gluten. NATURLI’s ærteprotein udmærker sig ved unikke egenskaber med hensyn til tekstur og den modstand, man oplever, når man tygger en fødevare, der indeholder ærteproteinet.

På verdensmarkedet stiger efterspørgslen efter proteiner generelt, og det vil stige markant i de kommende år i takt med den globale befolkningstilvækst. Desuden stiger markedet voldsomt i disse år efter plantebaserede fødevarer.

”Strategisk er det et stort og vigtigt skridt for os, at vi går fra ’alene’ at være fødevarevirksomhed til at sætte os på rettighederne til et så vigtigt protein som ærteproteinet i granulat. Vi forventer, at globale fødevarevirksomheder som Impossible Food og Beyond Meat bliver fremtidige kunder hos NATURLI’ Ingredients ” siger Henrik Lund.

Han forventer derfor, at det nye ærteprotein vil trække stor opmærksomhed på ANUGA.

Vigtigt for kloden
Udover en kommerciel interesse ser NATURLI’ Foods også, at det nye ærteprotein er skelsættende ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

”Moder jord er på overarbejde, fordi vi forbruger flere af naturens ressourcer, end kloden kan nå at producere. Fødevareproduktionen alene tegner sig for en fjerdedel af den menneskeskabte CO2 udledning – her tynger den animalske produktion regnskabet. Og det bliver kun værre i takt med, at der bliver langt flere munde at mætte. Derfor er der brug for en fødevarerevolution, hvor vi omlægger vores kost til at være langt mere plantebaseret. I det perspektiv er udviklingen af det nye ærteprotein et utroligt vigtigt skridt på vejen,” siger Henrik Lund.