Privatlivspolitik

Naturli’ Foods A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Naturli’ Foods A/S (“Naturli'”, ”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger opdelt efter din relation til Naturli’.

Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Naturli’ Foods A/S
CVR-nummer 25 47 65 73
Grønvangsallé 2a
6600 Vejen
Email: gdpr@dragsbaek.dk
Telefon: + 45 33 18 75 10

2. Beskrivelse af behandlingen

 

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring
NÅR DU BESØGER NATURLI’S HJEMMESIDE
Forretningsudvikling og optimering af brugeroplevelse samt hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles dine personoplysninger, herunder ved brug af cookies. Vi bruger oplysningerne til; at optimere brugeroplevelsen på Naturli’s hjemmeside, at optimere de ydelser vi tilbyder samt til at udarbejde statistikker for brugen af Naturli’s hjemmeside. Se nærmere herom i Naturli’s cookiepolitik.

Der gøres desuden brug af tredjepartscookies til bl.a. at huske dine indstillinger, til trafikmåling, til at vise målrettede annoncer til dig, for at følge din brug af hjemmesiden og afspilning af Youtube videoer, samt til statistiske formål. Naturli’ vil for denne slags behandlinger i visse tilfælde være fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde et link til de pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker i cookieoversigten, som findes i vores cookiepolitik under “Cookies” i bunden af hjemmesiden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

IP-adresse og oplysninger om dit IT-udstyr (såsom browser, styresystem og MAC-adresse) samt oplysninger om din adfærd, herunder din brug af vores hjemmeside

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig gennem din brug af vores hjemmeside
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at drive og optimere vores hjemmeside, samt forretnings- og produktudvikling)
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber

 

Oplysninger om din brug af Naturli’s hjemmeside m.m. opbevares i op til 2 år. Den præcise opbevaringsperiode afhænger af den enkelte cookie.

Se mere i Naturli’s cookiepolitik.

NÅR DU HANDLER PÅ VORES WEBSHOP
Webshop

Dine personoplysninger indsamles og behandles når du køber varer på vores webshop.

Disse oplysninger bruger vi til at behandle din bestilling og sende de varer, som du har bestilt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

I tilfælde, hvor leveringsadressen er en anden end faktureringsadressen, indsamles desuden de samme oplysninger om den person, der skal modtage pakken.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra en anden person, der foretager bestillingen på dine vegne
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af kontrakt med vores kunder)
 • Artikel 6.1.c (overholdelse af vores retlige forpligtelser, herunder bogføringsloven)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i indgå aftaler om salg af varer fra vores webshop, afsende dem til modtageren og kundeservice i den forbindelse)
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Fragtførere

 

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det år, hvor købet/betaling har fundet sted, jf. bogføringslovens regler herom.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis der er særlige grunde hertil, herunder særligt hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et sådant gældende, f.eks. i forbindelse med en reklamation.

NÅR DU ER ANSAT HOS ELLER HAR EN RELATION TIL NATURLI’S KUNDER, LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Forretningsdrift:

Vi behandler dine personoplysninger som led i almindelig forretningsdrift, herunder produktion, kvalitetssikring, salg og distribution af Naturli’s varer, fakturering samt anden kontakt med leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

Vi vil i denne forbindelse behandle oplysninger om dig, hvis du er ansat hos, eller har en relation til en af Naturli’s kunder, leverandører eller samarbejdspartnere.

Vi indsamler disse personoplysninger, når du handler på vegne af din arbejdsgiver og som kontaktperson for denne, f.eks. ved indgåelse af kontrakter, levering af ydelser, produktudvikling, kvalitetssikring af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed, håndtering af betalinger og generel kontakt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, email, telefonnummer, arbejdsplads, stilling og underskrift.

I forbindelse med reklamationer over Naturli’s produkter, kan der desuden behandles oplysninger om din oplevelse i forbindelse med reklamationen.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Den virksomhed du er ansat i eller har en relation til; Naturli’s kunde, leverandør eller samarbejdspartner
 • Koncernselskaber
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.c (overholdelse af vores retlige forpligtelser, herunder bogføringsloven i forbindelse med udstedelse af fakturaer)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Naturli’s legitime interesse i forretningsdrift, herunder kommunikation med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, produktion, salg og distribution af varer, samt kvalitetssikring og auditering af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed)
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber

 

Vi vil som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra udgangen af det år, hvor sidste køb eller leverance har fundet sted, eller hvor forholdet/samarbejdet med Naturli’s kunde, leverandør eller samarbejdspartner er ophørt.

Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, såfremt det anses for nødvendigt i et konkret tilfælde, f.eks. ved fastlæggelse af retskrav

NÅR DU HAR EN RELATION TIL NATURLI SOM SLUTKUNDE (FORBRUGER)
Kundeservice, kundehenvendelser og reklamationer

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med løbende kundeservice og besvarelse af kundehenvendelser, herunder behandling af reklamationer og klager samt levering af vores ydelser til slutkunder.

Derudover behandler vi dine personoplysninger til brug for almindelig drift af vores virksomhed, f.eks. produktudvikling, kvalitetssikring af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed samt generel kommunikation i øvrigt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, evt. brugernavn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og oplysninger som du i øvrigt måtte vælge at give os ved din henvendelse.

I forbindelse med reklamationer behandles yderligere oplysninger om dit konto- og registreringsnummer til brug for refundering samt oplysninger om din oplevelse/årsag til reklamation.

Vi behandler desuden eventuelle billeder som du måtte sende til os i forbindelse med spørgsmål, reklamationer og lignende.

Følsomme oplysninger:

Vi kan i særlige tilfælde behandle dine helbredsoplysninger, hvis du af egen drift fremsender sådanne oplysninger til os i forbindelse med en kundehenvendelse. Sådanne oplysninger slettes dog hurtigst muligt, og du opfordres i stedet til at henvende dig til egen læge.

Derudover kan vi behandle helbredsoplysninger om dig i forbindelse med reklamationer og klager over Naturli’s produkter, i det omfang du selv fremsender sådanne oplysninger til os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra den butik/kunde, hvortil du måtte have sendt en klage eller reklamation, som er blevet videresendt til os
 • Koncernselskaber
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.b (indgåelse og opfyldelse af kontrakt)
 • Artikel 6.1.c (overholdelse af vores retlige forpligtelser i forbindelse med behandling af reklamationer, kvalitetssikring af fødevareproduktionen og opbevaring af regnskabsmateriale og lign.)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i kundeservice, i at besvare kundehenvendelser, forretnings- og produktudvikling, kvalitetssikring af vores produktion, produkter og fødevaresikkerhed, etablering og opretholdelse af kontakt og kommunikation med vores slutkunder, samt håndtering af reklamationer og klager)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares – hvis du sender os helbredsoplysninger i forbindelse med en reklamation eller klage)
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Sociale medier, hvis vi kommunikerer via sådanne medier
 • Leverandører i forbindelse med håndtering af en henvendelse, klage eller reklamation
 • Koncernselskaber

 

Vi vil som udgangspunkt opbevare almindelige kundehenvendelser fra dig i et år fra det tidspunkt, hvor vi har besvaret din henvendelse.

Hvis henvendelsen fører til en kontrol eller kvalitetssikring af vores produkter, opbevares henvendelsen indtil kontrollen eller kvalitetssikringen er overstået.

Hvis vi refunderer et beløb på grund af en reklamation eller klage, opbevares personoplysninger i bogføringsmaterialet dog i op til 5 år fra udgangen af det år, hvor refusionen skete, i henhold til bogføringslovens regler herom.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis der er særlige grunde hertil, herunder særligt hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et sådant gældende, f.eks. i forbindelse med en reklamation.

NÅR DU MODTAGER MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE FRA NATURLI’ OG DELTAGER I NATURLI’S KONKURRENCER
Markedsføring, nyhedsbreve og konkurrencer

Dine personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder for

at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder,

at afholde konkurrencer og lignende markedsføringsaktiviteter, samt

at sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve om Naturli’s sortiment, konkurrencer, opskrifter, nyheder mv.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, tidspunkt for tilmelding til nyhedsbrev, dine interesseområder samt de informationer, du måtte vælge at give os i forbindelse med en konkurrence eller i forbindelse med andre markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i markedsføringsaktiviteter, afholdelse af konkurrencer samt drift og udvikling af vores forretning)
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Sociale medier

 

Markedsføringsmateriale og oplysninger indsamlet ved markedsføringsaktiviteter opbevares som udgangspunkt i op til 2 år for at dokumentere afholdelse. Hvis vi udleverer præmier ved en konkurrence, kan vi dog opbevare eventuelt bogføringsmateriale i 5 år efter bogføringslovens regler.

Oplysninger i forbindelse med udsendelse af markedsføring opbevares så længe vi lovligt må sende nyhedsbreve til dig. Hvis du også er kunde, kan oplysningerne gemmes så længe du er en aktiv kunde og i 1 år herefter. En aktiv kunde er en kunde, som vi har været i kontakt med i anden sammenhæng end ved fremsendelse af markedsføring inden for de seneste 2 år. Derfor slettes disse oplysninger senest 3 år efter seneste kontakt.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis der er særlige grunde hertil, herunder at det er nødvendigt for at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

NÅR DU DELTAGER VED NATURLI’S EVENTS OG ARRANGEMENTER
Deltagelse i events og arrangementer

Dine oplysninger kan blive indsamlet og behandlet i forbindelse med, at du deltager ved events og arrangementer afholdt af Naturli’.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne afholde disse arrangementer og events, herunder for at vi kan administrere din tilmelding og deltagelse ved arrangementer.

I tilfælde, hvor du deltager ved et arrangement, der inkluderer spisning, såsom Naturli’s kokkeskole, behandler vi desuden dine madpræferencer af hensyn til at servere mad som du kan spise.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, alder, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og madpræferencer

Ved visse arrangementer og events kan vi desuden tage billeder, herunder af deltagere. Dette er beskrevet nærmere i de øvrige formål nedenfor.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.b (indgåelse og opfyldelse af kontrakt)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i markedsføring af Naturli’, herunder afholdelse af arrangementer og events, administration af tilmeldinger og deltagere, samt servere mad som deltagerne kan spise).
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder ifm. afholdelse af arrangementer
 • Koncernselskaber

 

Oplysninger som vi behandler i forbindelse med din deltagelse i arrangementer og events opbevares som udgangspunkt kun indtil arrangementet eller eventet er afholdt, men kan i visse tilfælde opbevares i op til 1 år efter afholdelse, hvis arrangementets karakter nødvendiggør dokumentation i tiden efter arrangementet.

Hvis du har deltaget i et arrangement, hvor tilmelding kræver betaling, opbevarer vi dog bogføringsoplysninger i 5 år, iht. reglerne i bogføringsloven.

Hvis du har samtykket til at modtage nyhedsbreve fra os, eller vi af andre grunde må sende nyheder om andre arrangementer og events, vil vi desuden beholde dine oplysninger så længe at vi fortsat må sende dig oplysninger om nye arrangementer/events – for mere information, se beskrivelsen ovenfor under formålet vedr. modtagelse af markedsføring og nyhedsbreve.

NÅR DU BESØGER, AFHENTER VARER ELLER LEVERER VARER TIL NATURLI’, HERUNDER PÅ NATURLI’S KONTOR OG EJENDOMME
Videoovervågning og adgangskontrol:

Hvis du besøger vores bygninger eller kontorer, kan vi anvende dine personoplysninger til at udstede adgangskort til brug for din færden hos os.

Der kan af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse også være videoovervågning, når du færdes hos os.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

I forbindelse med din færden hos os (i vores bygninger) kan vi behandle oplysninger om din adfærd og bevægelse rundt i vores bygninger – herunder i form af videoovervågningsoptagelser og registrering i log af din brug af adgangskort til at få adgang til lokaler.

Oplysninger om strafbare forhold:

Vi behandler oplysninger om strafbare forhold, hvis du foretager strafbare handlinger på et sted, hvor vores videoovervågning filmer dig.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, herunder gennem din færden hos Naturli’
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Naturli’s legitime interesse i adgangskontrol, kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgning for beskadigelse af ejendom).
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Naturli’ har en legitim interesse i kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgning for beskadigelse af ejendom).
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • De offentlige myndigheder, herunder Politiet

 

Videooptagelser fra videoovervågningen samt logs fra adgangskontrollen slettes senest efter 30 dage – medmindre optagelserne skal bruge i længere tid til en sag, såsom en straffesag eller erstatningskrav.
NÅR DU INTERAGERER MED NATURLI’ PÅ INTERNETTET, HERUNDER SOCIALE MEDIER
Brug af internettet, herunder særligt sociale medier

Dine personoplysninger indsamles, når du besøger vores sider på sociale medier, når du tagger, anbefaler eller omtaler Naturli’, vores brands og produkter på internettet, herunder sociale medier, samt når du i øvrigt kommunikerer med os i forbindelse hermed.

Vi har profiler på både Facebook, Twitter, Google My Business, LinkedIn Youtube og Instagram.

Vi anvender desuden medieovervågningsudbydere tiL at overvåge omtalen af vores virksomhed, produkter og brands på internettet, herunder på sociale medier – og modtager løbende rapporter med den omtale, der har været.

Vi bruger særligt Facebook til markedsføring på sociale medier, og vi er sammen med Facebook fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger vores Facebook side. Du kan læse mere i aftalen om fælles dataansvar her.

Dine personoplysninger behandles ligeledes som beskrevet i Facebooks cookie- og privatlivspolitik.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, profilbillede, brugernavn, indhold i posts relateret til Naturli’, de oplysninger som kan udledes af din social medie-profil og din adfærd, samt de oplysninger som du vælger at give os i forbindelse med vores interaktion.

Vi behandler generelt oplysninger om dig, når du besøger vores profiler på sociale medier, og kommunikerer med os via disse, f.eks. spørgsmål i forbindelse med en direkte henvendelse fra dig til os på Facebook.

For mere information om, når du er i kontakt med Naturli’, herunder  i forbindelse med kundeservice, se  formålet ” NÅR DU HAR EN RELATION TIL NATURLI’ SOM SLUTKUNDE (FORBRUGER)” ovenfor.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Sociale medier
 • Medieovervågningsudbydere
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i markedsføring, at følge med i omtale af Naturli’ og Naturli’s brand og produkter, samt kommunikation med vores slutkunder og følgere på sociale medier)
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Sociale medier

 

Sletning af de personoplysninger vi modtager i forbindelse med din kommunikation med os på sociale medier, herunder på vores Facebook og Instagram profiler, afhænger af kommunikationens indhold jf. de øvrige opbevaringsperioder anført i denne privatlivspolitik.

Som udgangspunkt slettes henvendelser modtaget i vores indbakker på sociale medier dog, når henvendelsen er færdigbehandlet.

Kommentarer og lignende offentlige reaktioner på vores profiler og opslag på social medier slettes dog som udgangspunkt ikke – medmindre du selv vælger at slette dine kommentarer.

Rapporter over omtale af Naturli’, Naturli’s brands og Naturli’s produkter på internettet slettes indenfor et år efter, at rapporten er genereret.

Oplysningerne på sociale medier som Facebook og Instagram vil desuden blive opbevaret af det sociale medie som beskrevet i deres egne privatlivspolitikker.

NÅR DU ER MODEL, INFLUENCER ELLER AF ANDRE GRUNDE FREMGÅR AF POSTS, BILLEDER ELLER OPTAGELSER SOM ER TAGET AF, BRUGT AF ELLER POSTET PÅ VEGNE AF NATURLI’
Brug af billeder

Naturli’ behandler oplysninger i form af billeder og optagelser af privatpersoner, skuespillere og influencere.

Det kan f.eks. være stemningsbilleder fra arrangementer, som du har deltaget i, herunder Naturli’s kokkeskole og andre events afholdt af, eller i samarbejde med, Naturli’.

Naturli’ kan også behandle billede/video af dig, hvis du vælger at sende sådanne til os, f.eks. for at deltage i en konkurrence, eller hvis du på anden vis vælger at “tagge” Naturli’ i et post, som Naturli dernæst anvender.

Naturli’ behandler billeder til markedsføringsformål, herunder til egentlige reklamer, og til opslag og posts på sociale medier.

Hvis Naturli’ anvender billeder eller videooptagelser af dig, vil Naturli’ som udgangspunkt altid enten indgå en kontrakt med dig herom eller indhente dit samtykke via en samtykkeerklæring – medmindre billedet og formålets karakter gør, at hverken samtykke eller kontrakt er nødvendigt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, billede, videooptagelse, oplysninger relateret til billedet/optagelsen (hvor er det fra, hvad foregår der, hvem er du og lignende).

Hvis du er influencer eller der er indgået en kontrakt om brugen af dit billede/optagelse, kan vi desuden behandle oplysninger om din adresse, kontooplysninger og CPR-nr., for at vi kan overføre penge eller sende dig en pakke.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Via internettet, herunder dine profiler på sociale medier
 • Via offentligt tilgængelige databaser
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (indgåelse og opfyldelse af kontrakt)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i markedsføring, samt at bruge billeder fra arrangementer og events).
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører og support som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder ifm. afholdelse af arrangementer
 • Koncernselskaber
 • Sociale medier

 

Vi vil opbevare personoplysninger i form af billeder og videooptagelser af dig så længe, at vi anvender dem til markedsføring. Denne periode afhænger af, hvordan oplysningerne anvendes, f.eks. om det er et “repost” på Instagram, et opslag på sociale medier eller i anden sammenhæng, såsom trykt markedsføringsmateriale.

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, bruges dine oplysninger dog kun så længe vi fortsat har dit samtykke, men opbevares i op til 1 år efter, at du evt. måtte have trukket dit samtykke tilbage, af dokumentationshensyn.

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af en kontrakt, vil vi opbevare i overensstemmelse med det aftalte i kontrakten. Er intet aftalt i kontrakten, vil vi opbevare oplysningerne på ubestemt tid, så længe at vi fortsat påtænker at anvende dine billeder eller videooptagelser til markedsføringsformål eller posts på sociale medier.

3. Automatiske afgørelser

Der gøres ikke brug af automatiske individuelle afgørelser efter databeskyttelsesforordningens art. 22.

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Dine personoplysninger kan blive overført til lande udenfor EU/EØS, når vi bruger Microsoft tjenester, idet Microsoft anvender underdatabehandlere i sådanne lande.

I nogle tilfælde vil landet være vurderet af EU-Kommissionen som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, og hvis ikke, vil vi sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen, eller ved andre kontrakter eller certificeringer godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på gdpr@dragsbaek.dk.

5. Pligtmæssig information

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for de beskrevne formål. Hvis du ikke giver disse oplysninger, er der risiko for, at vi ikke kan levere ydelser til dig, opretholde samarbejdet med dig og/eller den virksomhed, du er ansat i, samt opfylde vores forpligtelser.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på gdpr@dragsbæk.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 20.04.2020