Hvor klima-tung er din mad?

Der er ingen Planet B. Derfor går vi i NATURLI’ nu forrest og mærker plantebaseret kød, plantedrikke og Smørbar, så forbrugerne klart kan se, hvilket CO2 aftryk det giver at spise plantebaserede produkter. NATURLI’ håber, at andre fødevareproducenter følger efter.

Der er ingen Planet B,

-og produktionen af fødevarer står for en fjerdedel af de drivhusgasser, vi som mennesker skaber, og CO2 udledningen bidrager til den globale opvarmning. Især fylder kødet meget i regnskabet. Derfor kan vi hver især gøre en forskel for klimaet, hver gang vi åbner munden for at spise eller handler i supermarkedet. Det ønsker rigtig mange at gøre, men så skal vi også give forbrugerne en reel mulighed for at se, hvor stor en CO2 belastning fødevarerne medfører.

Vi er sikker på, at det vil komme bag på mange, hvor stor forskel der er på at indtage plantebaserede fødevarer kontra animalske fødevarer. Det er baggrunden for, at vi vil være first mover og begynder at mærke vores plantebaserede fødevarer med CO2 belastning. Indsatsen starter med plantebaseret fars, plantedrikke og Smørbar. Siden følger resten af produkterne.

Plantebaserede fødevarer har lavt klimaaftryk

Analysevirksomheden CarbonCloud er i fuld gang med at kortlægge vores produkters klimabelastning, som vil blive angivet på forsiden af emballagen – målt i kilo. CarbonCloud har tidligere kortlagt, at produktionen af grønne alternativer til mælk, smør og oksekød fra NATURLI’ efterlader et CO2 aftryk, som er mellem 4 og 10 gange mindre end de animalske produkter. Beregningerne fra CarbonCloud dækker fra mark til færdigt produkt – inklusive transport og emballage.

Vi ønsker ikke at stille os som dommere over forbrugernes valg, men vi ønsker, at alle skal have et reelt valg ved at kunne se klimabelastningen, når de handler fødevarer. Ønsket om reel forbrugeroplysning deler vi forhåbentlig med resten af fødevarebranchen. Vi håber, at mange flere producenter følger trop. Akkurat som det er naturligt med fx økologimærket.

Fra skrivebordet til naturen

I den animalske sektor ser vi eksempler på mærkning af produkter med klimaneutralitet via køb af CO2 kvoter. Vi har valgt at gå en helt anden vej. Vores produkter er så klimavenlige i sig selv, at der ikke er brug for at købe skrivebordskvoter for at komme til at se klimavenlig ud. Vi skilter gerne med det ægte klimaaftryk, som vores plantebaserede produkter efterlader. Det giver forbrugerne den optimale mulighed for at vælge fødevarer på et reelt grundlag.

Klik her for at teste, hvor stor miljøbelastningen er ved at spise eller drikke en lang række forskellige fødevarer. 

Fakta

Beregninger fra CarbonCloud:

 

Se de nye mærkninger på produkterne