Hr. tjener… der er græs i min suppe!?

Når vi leder efter klimavenlige alternativer at sætte på spisebordet, har vi blandt andet fokus på nye proteinkilder. Vores mission i NATURLI’ er at producere plantebaserede fødevarer, som kan fungere som alternativer til konventionelle animalske fødevarer.

Derfor er vi gået ind i et partnerskab med forskere fra bl.a. Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet i projektet InnoGrass. Her skal vores innovationschef Jan Lund være med til at undersøge, hvordan man kan trække proteiner ud af, ja, græs, og bruge det til mad til mennesker.

Græsprotein har nemlig den helt rigtige sammensætning af aminosyrer, som er vigtig for vores kost. Proteinet minder meget om, det vi kender fra sojaprotein. Græs kan bare dyrkes langt mere bæredygtigt, fortæller Jan Lund og fortsætter:

”For at tegne et billede med runde tal til sammenligning, produceres der ca. 1 ton protein pr. hektar Soja som kan høstes én gang om året. Græs kan producere den dobbelte mængde protein og kan høstes 4 gange om året.”

Græsset er bare grønnere?

I det danske klima er produktion af græs bæredygtigt fordi det er en hårdfør afgrøde, som har den egenskab, at det fikserer kvælstof og beskytter mod udvaskning i vandmiljøet. Og dertil bliver landmanden mindre sårbar over for ekstremt vejr, som vi så i sommers, fordi græsset kan høstes flere gange om året.

InnoGrass-projektet løber over de næste 2,5 år. Målet er at få menneskemad ud af græsset, som ellers har været forbeholdt drøvtyggere.

Derfor skal proteinerne udvindes ved en proces hvor man nærmest juicer græsset og adskiller væske fra tørstof. Vores maver kan ikke fordøje græssets fibre, men vi kan udvinde proteinet fra græssets saft.

Der bliver dog ikke lige i overmorgen, vi får græs i suppen eller plantepølsen, for der er stadig en del udfordringer, der skal overvindes ved den nye protein-superstar. Et er, at smagen naturligvis skal være lige i skabet. Herefter skal proteinet naturligvis godkendes til fødevarer.