NATURLI’ først med affaldspiktogram på emballage

Nu bliver det nemmere at være affaldsbevidst forbruger! Som den første virksomhed har NATURLI’ lanceret emballage med et piktogram fra det piktogramsystem, som Dansk Affaldsforening har udviklet sammen med KL, Miljøstyrelsen og futu design. Det skal sikre, at plastikken bliver genanvendt.

Piktogrammet for hård plastik er nu at finde på vores nyligt lancerede Pipfri. Som vi kender det fra det almindelige kød i køledisken, så er Pipfri pakket i en plastikbakke med gennemsigtig plastikfolie øverst. Forskellen er dog, at emballagen guider forbrugeren til korrekt affaldssortering via et piktogram fra det fælles piktogramsystem.

Første emballage med piktogram på

Dansk Affaldsforenings direktør, Charlotte Fischer, er glad for samarbejdet med NATURLI’:

”I Dansk Affaldsforening vil vi gøre affaldssortering nemmere for borgerne. Derfor er vi glade for, at NATURLI’ som de første har valgt at gribe bolden og bruge det fælles piktogramsystem til at sikre en super god affaldskommunikation – fra emballage til skraldespand,” siger Charlotte Fischer.

Skarpt fokus på bedre emballage

For vores direktør Henrik Lund afspejler tiltaget NATURLI’s konstante fokus på bæredygtige emballager:

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre vores plastikemballager mere miljørigtige – fx ved at bruge så meget genanvendt plastik som muligt. Nu tager vi skridtet videre på NATURLI’ Vejen og bruger de fælles affaldspiktogrammer til at vise, hvordan emballagen skal affaldssorteres,” siger Henrik Lund.

I takt med at de øvrige produkter i vores sortiment får nye eller re-designede emballager, vil de fælles affaldspiktogrammer også finde vej hertil.

Derudover undersøger NATURLI’ hele tiden mulighederne for at få pant på sine emballager, som kan afleveres i supermarkedernes pantautomater. Dette er allerede tilfældet med de nye plantedrikke Havre- og Mandeldrik, som for nyligt er blevet lanceret.

Miljøstyrelsen støtter op

Miljøstyrelsen hilser den første anvendelse af piktogram på forbrugeremballage velkommen. Kontorchef Anne Elizabeth Kamstrup udtaler:

”Forbrugeren spiller en central rolle i bedre affaldssortering. Det kan desværre være lidt af en jungle at finde ud af, hvordan man sorterer sit affald korrekt. Til at afhjælpe dette, har vi sammen med kommuner, affaldsselskaber og Dansk Affaldsforening udviklet nemt genkendelige piktogrammer, som skal gøre det nemmere for forbrugeren at sortere affald korrekt.  Jeg er glad for at se, at en virksomhed nu tager piktogrammerne til sig, og jeg ser frem til, at flere virksomheder vil følge trop” siger Anne Kamstrup.

At fremme en mere ensartet sortering og indsamling af husholdningsaffald indgår som en del af initiativerne i regeringens Strategi for cirkulær økonomi. Her vil regeringen gå i dialog med kommunerne, branchen og relevante myndigheder om at standardisere sorteringen og indsamlingen af affald i hele landet, så forbrugeren møder de samme sorteringsmuligheder og piktogrammer både derhjemme og i sommerhuset.

Vi glæder os til at alle vores varer har piktogrammer på emballagen!